Persoonlijk contact

Zorg op maat

Vooruitgang

Ondersteuning

Wat doen wij?

Onze kracht is onze persoonsgerichte aanpak. We komen bij u thuis en nemen de tijd om goed naar u te luisteren. Daarna kunnen we een hulpvraag formuleren en afspreken hoe we u gaan helpen. Zo beiden we zorg op maat.

Onze zorg gericht op gedragsverandering bij kinderen kan bestaan uit:

        Observaties, thuis en op school

        Helpen met het omgaan en begrijpen van eigen emoties

        Aanleren van technieken om meer controle te krijgen over het eigen gedrag

        Verbeteren van het zelfbeeld bij kinderen die gepest worden

        Psycho-educatie

Onze zorg gericht op een hulpvraag bij ouders kan bestaan uit:

        Opvoedingsondersteuning

        Ontlasten van ouders 

        Observatie en hulp bij het opvoeden in de thuissituatie

        Videotraining

        Coaching

Vanuit het streven persoonsgerichte zorg te bieden zijn we niet gebonden binnen deze kaders te blijven en kunnen we samen met ouders en kinderen kiezen voor de beste aanpak. Indien uw hulpvraag buiten onze expertise valt kunnen we u ondersteunen bij het vinden van de juiste hulpverlening in de eerstelijnszorg.